Bước Chân Lẻ Loi

10/20/2018

Xin vui lòng chờ đợi
Dữ liệu bài viết đang được tải về
Từng [Dm] ngày trên [Fmaj7] phố bước [C] chân anh [Dm] lẻ loi
Giờ [Dm] em đến [Fmaj7] chốn mờ [C] xa nhạt bóng [Fmaj7] mây
Nơi chân [Bb] trời không ngày [C] tháng
Phiêu [Fmaj7] du quên đường [Dm] về
Đặt [Fmaj7] tên dấu chân [C] em [C/B] trong [Am7] đời [Dm] tôi

Giọt [Dm] mưa kia [Fmaj7] đã xóa [C] tan bóng hình [Dm] em
Còn [Dm] đây nước [Fmaj7] mắt hòa [C] chung niềm nhớ [Fmaj7] nhung
Trên con [Bb] đường xanh màu [C] lá đã [Fmaj7] quen dấu chân [Dm] người
Lẻ [Fmaj7] loi bước chân [C] anh [C/B] đi [Am7] về [Dm] đâu

[Bb] Chơi vơi anh [C] bước qua [Fmaj7] mau con đường [Dm] xưa
[Bb] Nơi ta đã [C] có những ngày [A7] vui
[Bb] Bao nhiêu ân [C] ái xin [Fmaj7] trôi theo ngàn [Dm] mây
[Bb] Miên man câu [C] hát khẽ gọi [A7] em

Tiếng mưa [Dm] buồn rơi lạnh [Fmaj7] quá cô [C] đơn anh khóc [Dm] thầm
Lẻ [Fmaj7] loi bước chân [C] anh [C/B] trong [Am7] chiều [Dm] mưa.

Minimalism Life
Liên hệ: cstoigian@gmail.com
Sao chép bài viết vui lòng trích dẫn nguồn

Bài viết liên quan

Không có nhận xét nào:

© Copyright 2018 by Minimalism Life
Loading...
Minimalism Life